Het Klimaatakkoord stelt ten doel om in 2030 de uitstoot van CO₂ te halveren ten opzichte van 1990.

Decentrale overheden hebben een belangrijke rol bij het stimuleren en mogelijk maken van de opwek van duurzame energie. Soleila kan een gemeente hierbij helpen. Voor Soleila draait het hierbij om het creëren van draagvlak onder de lokale bewoners. Wij willen bewoners in de gemeente laten participeren in dit proces. Want door mee te doen aan duurzame energie projecten neemt hun bewustwording en kennis toe, zodat zij zelf bewuster gaan leven en/of nieuwe mogelijkheden zoeken om nog meer bij te kunnen dragen.

Meer weten?

Klik op de onderstaande knop om naar het contactformulier te gaan.

CONTACT