Door land wat geschikt is voor zonneparken aan Soleila te verhuren kun je als grondeigenaar een bijdrage leveren aan een schonere toekomst. Tegelijkertijd haal je een beter rendement uit je grond. Voor een zonnepark op land is een omgevingsvergunning nodig. Met het aanvragen van zo’n vergunning heeft Soleila veel ervaring. Het proces van totstandkoming van een zonnepark kent de volgende stappen:

  • Wij voeren na het eerste contact een quickscan uit waarin wij de geschiktheid van jouw land voor een zonnepark bekijken. We kijken hierbij o.a. naar ligging, grootte, gemeentelijk en provinciaal beleid en de mogelijkheid van een netaansluiting.
  • Bij gebleken geschiktheid krijg jij van ons een financieel aanbod.
  • Als je dat aanbod accepteert verzorgen wij de vergunningen en de SDE+ subsidie aanvraag, de financiering, de inkoop, en de verzekering.
  • Zodra wordt aangevangen met de installatie van het park, ontvang je een jaarlijks een vergoeding voor het ter beschikking stellen van je land. Soleila verzorgt de installatie van de panelen, de garanties, het onderhoud en de monitoring.
  • Na de gebruiksfase wordt de installatie door ons verwijderd, we leveren het land weer ‘schoon’ op.

De minimale oppervlakte van het te verhuren stuk grond is 8 ha (80.000 m2). Hoe groter de oppervlakte, hoe meer wij met de grond kunnen doen. Onder de zonnepanelen is het mogelijk om (beperkt) vee zoals kippen, schapen en eenden te houden.

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. Neem direct contact met ons op.

Wil je precies weten hoe grondhuur werkt? Download dan het stappenplan.

Stappenplan